Fakta om laserskärning

laserskärning

Vad är laserskärning?

Laserskärning är en bearbetnings- eller skärningsmetod där man utnyttjar en laserstråle för att värma upp ett material till en temperatur där det förgasas eller smälter. Man ser samtidigt antingen till att materialet eller det så kallade skärhuvudet är i rörelse i en regelbunden hastighet så att ett snitt kan produceras. I själva snittet kan temperaturen uppgå till flera tusen grader.

Det som är utmärkande för laserskärning är att metoden passar lika bra både för tjocka och tunna material samt att bearbetningshastigheten är mycket hög. Det är även en metod som kan utföras med en stor noggrannhet eftersom exaktheten brukar uppgå till mindre än tiondelar i de flesta fall. Utöver detta blir snittytan mycket jämn och fin.

Vilka material kan bearbetas?

De material som man kan arbeta med och använda är de flesta av de vanliga metallerna, men också papper, tyg, trä och plaster. Man kan faktiskt dessutom använda laserskärningsmetoden för sten eller glas. Ofta brukar detta innebära fördelen att materialet på grund av lasern inte utsätts för ett tryck som kan åstadkomma sprickor eller skador som till exempel när man använder sig av en diamantborr. Laserskärningsmetoden brukar vara lönsam då man både sparar tid och material.

Risker och säkerhet

Ofta finns det risker med laserskärning för den som arbetar med metoden. Vanligtvis är det själva laserstrålen som utgör den största risken. För att motverka faror och risker måste det på varje arbetsplats som arbetar med laserskärning finnas rätt skyddsutrustning. Denna måste dessutom vara certifierad. Det är också av största vikt att operatörerna som arbetar med lasertekniken måste vidareutbildas.

Laserskärning med olika typer av inmatning

Ofta sker laserskärning manuellt och utförs alltså av en operatör vid en maskin. Med hjälp av den senaste fiberteknologin klarar en del maskiner också av laserskärning med automatisk inmatning och detta innebär att det går att uppnå en hög produktionshastighet utan bemanning och utan att riskera att kvalitén påverkas.