Kontorsmoduler kan vara lösningen


Det finns en rad anledningar till att en tillfällig uppsättning av lokaler kan vara en fördel. Vi har exempel på företag som genom kraftig tillväxt blir hämmade av att den lokal som används inte är stor nog. I det allra flesta fall finns hjälpen runt hörnet. En tillfällig lokal eller paviljong kan sättas upp i stort sett omgående och problemet är löst. I alla fall tillfälligt.

Andra exempel kan vara av kostnadstekniska själ. En tillfällig kontorslokal fyller i regel alla kundens behov samtidigt som kostnadsbilden i regel är fullt hanterbar. Det ska tilläggas att när vi pratar om tillfälliga lokaler talar vi inte bara om kontorslokaler utan även om följande:

* Skollokaler
* Förskolelokaler
* Modulhus
* Omklädningsmoduler

Det finns i Sverige idag ett antal leverantörer av dessa sk. paviljonger. Alla med sina specialområden så det kan löna sig att kika runt. Paviljonger idag är så pass utrustade att till och med fjärrvärme är ett alternativ. När ska man då skaffa en tillfällig modul? Ja det beror ju helt på den situation man befinner sig i. Dock kan sägas att det är ett fullgott alternativ och alltid bör värderas utifrån rådande situation. Ibland är en quick-fix det rätta.