Rosengrim

Rosengrim

Recent From the Blog

'Kontorsmoduler kan vara lösningen

Det finns en rad anledningar till att en tillfällig uppsättning av lokaler kan vara en fördel. Vi har exempel på företag som genom kraftig tillväxt blir hämmade av att den lokal som används inte är stor nog. I det allra flesta fall finns hjälpen runt hörnet. En tillfällig lokal eller paviljong kan sättas upp i stort sett omgående och problemet är löst. I alla fall tillfälligt.

Andra exempel kan vara av kostnadstekniska själ. En tillfällig kontorslokal fyller i regel…

Read More...

Dumpventiler

Inte alla vet vad en dumpventil är. Man kan säga att en dumpventil en avlastningsventil för bilar…

Read More...

Teknisk isolering och innebörden av detta

Innebörden av teknisk isolering

Teknisk isolering kan man säga är idag ett samlingsbegrepp för alla de isoleringsprodukter som…

Read More...