Rosengrim

Rosengrim

Recent From the Blog

'Teknisk isolering och innebörden av detta

Innebörden av teknisk isolering

Teknisk isolering kan man säga är idag ett samlingsbegrepp för alla de isoleringsprodukter som finns idag. De produkterna som finns avser isoleringar inom områden som rör kyla, värme, brand samt ljud. De företag eller privatpersoner som använder sig av teknisk isolering gör det främst till olika stora projekt som har att göra med: apparater, industriprocesser, fartyg samt alla de områden som omfattas av VVS.

Exempel på olika användningsområden och som är typiska där teknisk isolering…

Read More...

Allmänt om ställverk

ställverk

Ställverk är någonting som finns i knutpunkterna i elnätet….

Read More...

Friskluftsventil förbättrar inomhusmiljön

Hög luftfuktighet inomhus kan skapa stora bekymmer med lukt, mögel och rötskador. Ett bra sätt att undvika denna typ…

Read More...