Rosengrim

Rosengrim

Recent From the Blog

'Allmänt om ställverk

ställverk

Ställverk är någonting som finns i knutpunkterna i elnätet. Dessa ser till att strömmen fördelas perfekt till de olika ledningarna som finns. De både bryter och öppnar även för ström om behovet finns. Man kan säga att dessa ställverk i princip är som de elcentraler som finns i lägenheter etc. De ser till att alla användare får den ström de behöver och även ser till att skydda dessa om…

Read More...

Friskluftsventil förbättrar inomhusmiljön

Hög luftfuktighet inomhus kan skapa stora bekymmer med lukt, mögel och rötskador. Ett bra sätt att undvika denna typ…

Read More...

Vad är skärande bearbetning och dess syfte?

Skärande bearbetning innebär att man till exempel fräser eller svarvar bort metall från ett arbetsstycke. Det innebär att man…

Read More...