Rosengrim

Rosengrim

Trädgårdsdesign

Nu börjar vi närma oss hösten med allt vad det innebär för oss som älskar trädgårdsdesign och det som är relaterat. Säsongen har varit väldigt lyckosam för mig i år, inte alls som förra året som egentligen torkade bort. Lagom mängder sol och vatten har präglat min säsong och planeringen för kommande är i full…

Read More »

Kontorsmoduler kan vara lösningen

Det finns en rad anledningar till att en tillfällig uppsättning av lokaler kan vara en fördel. Vi har exempel på företag som genom kraftig tillväxt blir hämmade av att den lokal som används inte är stor nog. I det allra flesta fall finns hjälpen runt hörnet. En tillfällig lokal eller paviljong kan sättas upp i…

Read More »

Dumpventiler

Inte alla vet vad en dumpventil är. Man kan säga att en dumpventil en avlastningsventil för bilar och andra fordon med turboaggregat. Främst används dessa för att minska belastningen på turboaggregatets rotorblad och för att minska riskerna för skador. Om vi inte har en dumpventil är enda vägen för luften att gå tillbaka genom turboaggregatet…

Read More »

Teknisk isolering och innebörden av detta

Innebörden av teknisk isolering Teknisk isolering kan man säga är idag ett samlingsbegrepp för alla de isoleringsprodukter som finns idag. De produkterna som finns avser isoleringar inom områden som rör kyla, värme, brand samt ljud. De företag eller privatpersoner som använder sig av teknisk isolering gör det främst till olika stora projekt som har att…

Read More »

Allmänt om ställverk

Ställverk är någonting som finns i knutpunkterna i elnätet. Dessa ser till att strömmen fördelas perfekt till de olika ledningarna som finns. De både bryter och öppnar även för ström om behovet finns. Man kan säga att dessa ställverk i princip är som de elcentraler som finns i lägenheter etc. De ser till att alla…

Read More »

Friskluftsventil förbättrar inomhusmiljön

Hög luftfuktighet inomhus kan skapa stora bekymmer med lukt, mögel och rötskador. Ett bra sätt att undvika denna typ av problem är att installera friskluftsventiler. Luften i ett dåligt ventilerat hus fylls snabbt av vattenånga, matos och skadliga gaser. En av de största källorna till fukt i inomhusmiljö är duschande och utandningsluft. Hög luftfuktighet visar…

Read More »

Öka flödet med lyftbord

Öka ditt företagets kapacitet av produktionen med rätt typ av lyftbord. Se även till att företagets flöde löper smidigare. Ett Lyftbord behöver inte ta så mycket av bolagets ekonomi i anspråk, men kan ändå utföra underverk för produktionen och spara många sköna tusenlappar – om inte mer. Det finns helt enkelt inga nackdelar med rätt…

Read More »

Effektmätning och effektanalys kräver precision och kunskap

Inom elektronik används ofta effektmätning och effektanalys för att utvärdera prestanda hos olika elektronikkomponenter. Effektmätning kan t.ex. göras för att utvärdera effekten hos en elmotor med varierande varvtal eller effektförluster i olika typer av komponenter som t.ex. transformatorer. En växande marknad för effektmätning och effektanalys är också energibranschen. Utvecklingen av solcelller och vindkraftverk kräver avancerade…

Read More »

Industriugnar och värmebehandlingsutrustningar

Industriugnar för värmebehandling är viktiga arbetsmaskiner i många olika industrier till exempel inom värmebehandling av metaller i så kallade smältugnar. Ugnar för tillverkning och laboratorieanalyser inom till exempel läkemedels- och livsmedelsindustrin är andra tillämpningsområden där man använder sig av industriugnar för värmebehandling. Oavsett industri är det av största betydelse att ugnarna har en bra prestanda,…

Read More »