Industriugnar och värmebehandlingsutrustningar

Industrial_oven2

Industriugnar för värmebehandling är viktiga arbetsmaskiner i många olika industrier till exempel inom värmebehandling av metaller i så kallade smältugnar. Ugnar för tillverkning och laboratorieanalyser inom till exempel läkemedels- och livsmedelsindustrin är andra tillämpningsområden där man använder sig av industriugnar för värmebehandling.

Oavsett industri är det av största betydelse att ugnarna har en bra prestanda, är driftsäkra och anpassade till användningsområdet och den specifika processen. Säkerhetsaspekter och arbetsmiljö är andra faktorer att tänka på när man investerar i industriugnar för värmebehandling.

För värmebehandling av till exempel metaller finns två olika typer av ugnar vilka är satsugnar och kontinuerliga ugnar. En erfaren leverantör av industriugnar kan ge råd om vilken typ som passar en specifik process bäst samt kan även anpassa ugnen till den process som ugnen ska användas för. Kontinuerliga ugnar är vanligast som en del av en processlinje i en större fabrik eller vid en tillverkningsprocess där flödet är kontinuerligt. För mindre tillverkningsomgångar eller processer med behov av en mer detaljerad styrning används oftast satsugnar.

Industriugnar kan tillverkas både för att värmas upp med hjälp av el eller för bränsleeldning. Styrsystem och reglering samt kringutrustning anpassas för det system som används i ugnen.

Olika skydds- och/eller processgaser kan användas i industriugnarna. Ibland finns det behov av vakuum. Gastillförsel och syrehalt regleras med ett stabilt och säkert system av sonder och givare som är anpassade för den specifika tillämpningen.

ElectroHeat Sweden AB är ett svenskt Göteborgsbaserat företag som är specialiserat på industriugnar och värmebehandling. Företaget har funnits sedan år 1975 och levererar kundanpassad värmebehandlingsutrustning och ugnar till kunder över hela världen inom många olika industrier. Några stora kunder i Sverige är Volvo, Siemens, ABB samt även tekniska högskolor och universitet. All tillverkning av ugnar och utrustning sker in-house hos ElectroHeat i Göteborg, vilket garanterar en snabb och effektiv leverans. Produktuppvärmning upp till 1200 °C är möjlig i ElectroHeats ugnar. Storlek på ugn kan kundanpassas.

Med en lång erfarenhet och ett kunnande inom många olika industrier kan ElectroHeat Sweden AB ge kunderna en anpassad och effektiv utrustning inom industriugnar och värmebehandling för en framgångsrik verksamhet.