Rosengrim

Rosengrim

Industriell teknik

Effektivitet, precision, säkerhet och innovation är termer som brukas alltmer i sammanhang med utvecklingar inom industriteknik. För att industritekniken ska vara framgångsrik i dagens samhälle blir det ännu viktigare för den att vara under en ständig utveckling och förnyelse. Idag är det nästintill omöjligt för en industri att vara effektiv och lönsam utan att ta del av ny teknik.

Utvecklingen inom industrin

Människan har alltid utvecklats och använt olika typer av redskap för att hjälpa till vid produktion och tillverkning. Teknikutveckling inom industriföretag är inget nytt koncept då det började pratas om kvalitetsteknik redan i början av 1900-talet. Under de senaste årtionden har arbeten inom industri som tidigare utförts av människor ersatts av teknik i form av robotar och maskiner vilka utför arbetet snabbare och med en större precision. Denna automation leder i sin tur till mer effektiva industrier som kan producera mera, både snabbare och säkrare. Detta har naturligtvis blivit en konsekvens till att samhället nu begär mer produkter och tjänster till en hög kvalité som före detta kanske inte hade en lika stor efterfrågan. Detta är naturliga konsekvenser av en ekonomisk utveckling.

Användningar av robotar

Användningen av ny teknik inom industri låter företagen producera effektivare till en längre kostnad. Ny teknik som till exempel en industrirobot, genomför exakt samma process varje gång, vilket i sin tur leder till mindre problem i form av avbryt. En industrirobot kan dessutom omprogrammeras för att användas till olika typer av arbeten och därför är det lika viktigt för industriföretag att också ha stort fokus på innovation. Dessa robotar kan dessutom arbeta alla timmar under dygnet, vilket leder till en större produktion. Automation tar bort den mänskliga faktorn som kan leda till störningar eller misstag, vilket gör produktionen mindre effektiv eller kan resultera i en lägre kvalité.

Robots2

Forskning och utveckling

Många industriföretag i dagens samhälle har en avdelning som är tillägnad forskning och utveckling (research and development). Denna avdelning har som sitt ansvar att ta reda på vad företaget behöver och hur teknikerna utvecklas för att möta kundernas efterfrågan. Forskning och utveckling måste därför alltid ta reda på vad den nyaste tekniken och innovationen är och försöka ta del av den. Industriföretag måste välja sina tekniker så att detta leder till en produktion som är effektiv och lönsam.

Produktion och effektivitet genom automation

Det är viktigt att poängtera att ny teknik inom industri inte bara handlar om att producera mera. Viss automation behövs till att skapa en säker miljö för personalen som arbetar där. Förvisso höjer automation kapaciteten, men den kan också vara en nödvändig lösning för hantering av till exempel farliga kemikalier. Likaså kan industrirobotar utföra bland annat mycket tunga arbeten som kan vara farliga för människan. I dagens samhälle är inte industri längre en sektor som anses som farlig på grund av dessa utvecklingar.

Det är viktigt att se industriteknikens utveckling inte bara som ett sätt för att producera och tillverka mera, utan också som en positiv och nödvändig utveckling inom arbetsmiljön. Önskan att alltid utveckla enklare, snabbare och effektivare lösningar som skapar kvalité, samt att skapa en bra arbetsmiljö inom industri, leder till en hållbar utveckling inom industritekniken.