Rosengrim

Rosengrim

Teknisk isolering och innebörden av detta

Innebörden av teknisk isolering Teknisk isolering kan man säga är idag ett samlingsbegrepp för alla de isoleringsprodukter som finns idag. De produkterna som finns avser isoleringar inom områden som rör kyla, värme, brand samt ljud. De företag eller privatpersoner som använder sig av teknisk isolering gör det främst till olika stora projekt som har att…

Read More »

Effektmätning och effektanalys kräver precision och kunskap

Inom elektronik används ofta effektmätning och effektanalys för att utvärdera prestanda hos olika elektronikkomponenter. Effektmätning kan t.ex. göras för att utvärdera effekten hos en elmotor med varierande varvtal eller effektförluster i olika typer av komponenter som t.ex. transformatorer. En växande marknad för effektmätning och effektanalys är också energibranschen. Utvecklingen av solcelller och vindkraftverk kräver avancerade…

Read More »

Industriugnar och värmebehandlingsutrustningar

Industriugnar för värmebehandling är viktiga arbetsmaskiner i många olika industrier till exempel inom värmebehandling av metaller i så kallade smältugnar. Ugnar för tillverkning och laboratorieanalyser inom till exempel läkemedels- och livsmedelsindustrin är andra tillämpningsområden där man använder sig av industriugnar för värmebehandling. Oavsett industri är det av största betydelse att ugnarna har en bra prestanda,…

Read More »

Varför begagnade truckar?

Ett mer beprövat hjälpmedel för lyft än en truck är väl svårt att hitta. Under åren kan vi se att trucken blivit både säkrare och mer bekväm för sina användare. Varför ska man då skaffa en truck? Eller ännu hellre, varför ska man skaffa en begagnad truck? Svaren är flera men jag tänkte gå igenom…

Read More »

Varför behöver man ett gaslarm?

Brandvarnare är idag en självklar del av vardagen. Även i husbilar, båtar och husvagnar finns brandvarnare. Används gas i ett slutet utrymme är ett gaslarm precis lika viktigt. Många gaser som används i arbete, för matlagning och för uppvärmning av fritidsboende är giftiga. Gasen är luktfri vilket gör att en läcka är svårupptäckt och ger…

Read More »