Allmänt om ställverk

ställverk

Ställverk är någonting som finns i knutpunkterna i elnätet. Dessa ser till att strömmen fördelas perfekt till de olika ledningarna som finns. De både bryter och öppnar även för ström om behovet finns. Man kan säga att dessa ställverk i princip är som de elcentraler som finns i lägenheter etc. De ser till att alla användare får den ström de behöver och även ser till att skydda dessa om det mot förmodan skulle uppstå något fel. Ställverken finns i transformatorstationer, där de tillsammans med en transformator ändrar spänningen, eller så är de rena kopplingsstationer som fördelar ut strömmen.

Det är verkligen nödvändigt att ha dessa ställverk om man ser till säkerheten. För varje ut- samt ingående ledning så finns det en brytare på ställverket, som kan bryta strömmen väldigt hastigt om ett fel på reläskyddet skulle inträffa. Detta undviker att stora skador på både utrustning och människor kan ske vilket gör dem oerhört viktiga.

Det finns många olika sorters ställverk som passar inför olika anläggningar. Exempel på de ställverk som finns är bland annat lågspänningsställverk EPSS-T som enligt standarden SS-EN 61 439-1/-2 har alla kraven uppfyllda, mellanspänningsverk, högspänningsställverk som oftast är i form av stora anläggningar ute, mobila ställverksanläggningar för exempelvis förbikopplingar av nätstationer och så vidare. Det finns även skräddarsydda ställverk som är helt och hållet anpassade efter din anläggning och dina krav. Att ha skräddarsytt ställverk är någonting som många behöver, eftersom det då blir precis så dom du vill ha det, och vad som din anläggning kräver. Det finns alla möjliga sorters skräddarsydda ställverk och du kommer med största sannolikhet att bli mer nöjd om du väljer ett skräddarsytt ställverk än ett standardiserat. Det finns flera olika företag som erbjuder detta och det är viktigt att man väljer ett pålitligt företag med erfarenhet i branschen.

Ställverk är alltså väldigt nödvändiga av många anledningar och även ett måste i vissa fall.