Rosengrim

Rosengrim

Kontorsmoduler kan vara lösningen

Det finns en rad anledningar till att en tillfällig uppsättning av lokaler kan vara en fördel. Vi har exempel på företag som genom kraftig tillväxt blir hämmade av att den lokal som används inte är stor nog. I det allra flesta fall finns hjälpen runt hörnet. En tillfällig lokal eller paviljong kan sättas upp i…

Read More »