Rosengrim

Rosengrim

Friskluftsventil förbättrar inomhusmiljön

Hög luftfuktighet inomhus kan skapa stora bekymmer med lukt, mögel och rötskador. Ett bra sätt att undvika denna typ av problem är att installera friskluftsventiler. Luften i ett dåligt ventilerat hus fylls snabbt av vattenånga, matos och skadliga gaser. En av de största källorna till fukt i inomhusmiljö är duschande och utandningsluft. Hög luftfuktighet visar…

Read More »