Friskluftsventil förbättrar inomhusmiljön

Hög luftfuktighet inomhus kan skapa stora bekymmer med lukt, mögel och rötskador. Ett bra sätt att undvika denna typ av problem är att installera friskluftsventiler.

Luften i ett dåligt ventilerat hus fylls snabbt av vattenånga, matos och skadliga gaser. En av de största källorna till fukt i inomhusmiljö är duschande och utandningsluft. Hög luftfuktighet visar sig i första hand som kondens på kalla ytor som fönsterrutor, speglar och kallvattenledningar.

Hälsopåverkan

Fuktig luft påverkar inte bara byggnadsmaterial och möbler. Små barn är extra känsliga för dålig luft och mögel, blir lättare sjuka av dålig luft och utvecklar snabbare allergi mot mögel än vad vuxna gör. Genom att ha en tillräckligt hög och ständigt uftväxling i bostaden andas hela familjen mer hälsosam luft och mår bättre. Sett till hälsa och välmående är det extra viktigt att ha en bra ventilation i sovrummen.

Om luftfuktigheten inomhus har varit hög under en längre tid kan det uppstå mögel på ytor och inredning. Fönster och väggkonstruktioner kan få både ytliga och inre skador av mögel och röta. När man väljer friskluftsventiler är det viktigt att, med hjälp av en fackman, ta reda på var i huset det är störst risk för att fuktrelaterade skador uppstår.

Vid installation av friskluftsventiler bör man ta hänsyn till följande:

  • Är luften utanför förorenad?
  • Hur ser bullerbilden ut utanför huset?
  • Hur otät är fasaden?
  • Vilka dragproblem kan uppstå under årets kalla period?

Olika friskluftsventiler

De vanligaste typerna av friskluftsventiler är fönsterventiler och väggventiler. Fönsterventiler har nackdelen att de mer eller mindre punkterar fönstrets isoleringsförmåga och i förlängningen ökar energiförbrukningen. Om bullernivån utanför är hög är en väggventil ett bättre alternativ. Väggventiler finns i en rad olika utföranden och kan förses med filter mot luftföroreningar och pollen. Det finns också väggventiler som har en viss ljuddämpning. Om den är tillräckligt eller inte får avgöras från fall till fall.