Vad är skärande bearbetning och dess syfte?

Skärande bearbetning innebär att man till exempel fräser eller svarvar bort metall från ett arbetsstycke. Det innebär att man tar fram en produkt ur ett helt stycke (ungefär som tanken att tälja fram figurer). Det är extra viktigt i produkter som måste vara starka och som skulle bli försvagade av att till exempel bestå av två sammanfogade delar.

Oftast används olika metaller till detta som aluminium, gjutjärn, stål, mässing koppar med flera. Genom att det är metall som bearbetas sliter det ganska hårt på verktygen. Därför måste de själva vara tillverkade av tåliga material. Till verktygen används oftast kolstol, snabbstål (även kallat HSS), hårdmetall, keramiska material, bornitrid och diamant. Vilket ämne man använder i vilket arbetsstycke beror på hur hård metall det består av.

Om man vill framställa komplicerade strukturer är fräsning att föredra. Fräsningen erbjuder en större flexibilitet i arbetet och kan ställas in i alla vinklar för att uppnå optimal precision.

När det kommer till att ta fram runda komponenter är CNC-styrning den absolut bästa tekniken att använda sig av.

CNC-svarvning är även lämplig att göra mindre eller medelstora serietillverkningar med. Det gör att man kan få flera delar till ett billigare pris.

Varför används skärande bearbetning och till vad? Det finns saker runtomkring dig som till exempel är tillverkade i metall. Om du tittar på dem, finns det vissa av dem som inte skulle vara lika hållbara om de vore tillverkade av flera hopsvetsade metaller (ex. fast nyckel som verktyg). Andra saker vore inte så snygga med skarvar på, som till exempel skyltar.

Det finns ett brett användningsområde när det kommer till skärande bearbetning. Vissa produkter vill man ska vara tillverkade på det sättet för att det blir visuellt snyggare. Andra saker tillverkar man genom skärande bearbetning för att det är praktiskt, eller för att det ska hålla bättre. Om det är något som ska serietillverkas är detta också en bra lösning, som tidigare nämnts, med CNC-maskin.
Skärande bearbetning