Effektmätning och effektanalys kräver precision och kunskap

Oscilloscope 2

Inom elektronik används ofta effektmätning och effektanalys för att utvärdera prestanda hos olika elektronikkomponenter. Effektmätning kan t.ex. göras för att utvärdera effekten hos en elmotor med varierande varvtal eller effektförluster i olika typer av komponenter som t.ex. transformatorer. En växande marknad för effektmätning och effektanalys är också energibranschen. Utvecklingen av solcelller och vindkraftverk kräver avancerade analyser för optimering av produktutveckling och drift. Effektmätning och effektanalys är till stor nytta inom både produktutveckling och produktutvärdering.

En grundläggande effektanalys kan göras med hjälp av ett vanligt oscilloskop men ett sådant instrument ger oftast inte all den information som behövs för noggrannare analyser. Effektmätning och effektanalys rör olika former av sinusvågor som skapas i elektriska komponenter. Analysen tittar på både vågornas frekvens men även formerna. Beroende på hur mätningen görs kan olika förskjutningar i vågformen kompenseras för att få ett korrekt mätresultat.

Utrustning för noggrann effektmätning och effektanalys använder olika metoder för att ge ett korrekt resultat. Bl.a. analyseras hela vågformen, oavsett förskjutning. Toppar på minusvågor kan kapas på ett genomtänkt sätt som utjämnar variationer. Bredband i mätningen bibehålls genom att ett stort antal vågformer med olika frekvenskomponenter tillåts ingå i mätningen. Det sker också en kalibrering inom ett område som valts ut för att vara tillräckligt stort för att täcka in hela mätområdet. Med de tre nämnda mätningsinslagen får man en korrekt mätning, oavsett vågform.

Ett företag som erbjuder effektmätning och effektanalys kan anpassa lösningen efter kundens behov med utrustning för mätning av alltifrån småskaligt och enklare till storskaligt och avancerat. Utrustningarna är certifierade enligt standarden UKAS ISO 17025 som säkerställer hög kvalitet och korrekthet vid mätning.

Med lång erfarenhet av effektanalys och effektmätning, sofistikerad mätutrustning med hög frekvens och stor bandbredd samt kunskap inom analys av mätdata och mätteknik kan man som kund vara säker på att få en pålitlig, professionell och kompetent partner inom effektanalys och effektmätning.