Varför behöver man ett gaslarm?

Gaslarm4

Brandvarnare är idag en självklar del av vardagen. Även i husbilar, båtar och husvagnar finns brandvarnare. Används gas i ett slutet utrymme är ett gaslarm precis lika viktigt. Många gaser som används i arbete, för matlagning och för uppvärmning av fritidsboende är giftiga. Gasen är luktfri vilket gör att en läcka är svårupptäckt och ger gasförgiftning som är livshotande. Ofta märker du inte att du blir förgiftad, utan du blir dåsig och kanske yr, sätter dig ner och somnar för att inte vakna igen. Ligger du och sover märker du ingenting förrän det är försent. Läckage av gaser kan även innebära en hög explosionsrisk och är en fara för din omgivning samtidigt som stora delar av din och andras egendom kan bli förstörd.

Med tanke på att den kan rädda ditt liv är ett gaslarm en billig investering. Det är enkelt att koppla in ett gaslarm. Befinner du dig i en fastighet med eluttag är det bara att sätta i en stickkontakt. För husbilar, båtar och husvagnar finns larm som går bra att ansluta till ett 12-volts batteri.

Larmet känner regelbundet, ofta en gång per minut, av om det finns gas i luften och då varnar det med en hög ljudsignal precis som en brandvarnare så att du kan ta dig ut och i säkerhet.

Gaslarmen är mycket känsliga så det finns ingen risk att du inandas gas i skadlig mängd när du hör larmet. Vet du att du hanterar mycket giftig gas bör du naturligtvis ändå se till att sjukvården kontrollerar dig. Du behöver även ringa efter räddningstjänsten så att de kan stoppa läckan. Tänk på att det är mycket viktigt att informera om vilken gas som har läkt ut så att de kan bedöma riskerna. Att installera ett gaslarm borde vara lika självklart för alla som hanterar gas som det är att ha brandvarnare och brandsläckare tillgängliga.