Juridisk rådgivning hos Lönnquist & Co Advokatbyrå

AdvokatDet kan hända att man hamnar i ett läge där ens företag behöver juridisk rådgivning. Lönnquist och Co är En advokatbyrå i Stockholm med lång erfarenhet bakom sig och har bland annat företrätt den vinnande partern i Högsta domstolen i principiellt mål viktigt mål om bevisbörda. Advokatbyrån är oberoende och inriktad på att ge kvalificerat biträde i svensk affärsjuridik.

Byrån har haft klienter bland både mindre och större företag, både i Sverige och utomlands. Om ditt företag råkat ut för en affärstvist erbjuds du en kostnadsfri vägledning av advokat Anders Lönnquist vid Lönnquist & Co Advokatbyrå. Du får vägledningen per telefon eller via Skype-möte, vilket gör att du kan ta kontakt med denna byrå oavsett var du befinner dig. Vägledningen innebär inte att du binder upp dig eller lämnar ett uppdrag till byrån. Den är till för att ge dig en kostnadsfri vägledning med en erfaren advokat, där du kan bolla tankar om hur ni ska gå vidare.

Några exempel på tvister du kan ha råkat hamna i är skadestånd, avtalsbrott, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fordringar, entreprenader och lokalhyresfrågor. Byråns främsta verksamhetsområden är tvistlösning, kommersiell hyresjuridik, affärsjuridik, internationell affärsjuridik och likvidationer av aktiebolag. Lönnquist & Co har god process- och förhandlingsvana och kommer vara en effektiv och kompetent partner för dig och ditt företag.

Advokat Anders Lönnquist har en jurist kandidatexamen från Uppsala universitet och har även gått Advokatsamfundets kurs i skiljeförfarande. Han har arbetet inom juridik sen 1989 och är därför en otroligt erfaren advokat med mycket kunskap. Hans verksamhet sträcker sig även utomlands, vilket breddar hans erfarenhet ytterligare.

Lönnquist & Co Advokatbyrå är medlem av Galexy International Association of Lawyers. Detta är ett nätverk av advokatbyråer i olika länder som samarbetar över gränserna i affärsjuridiska frågor. Tack vare detta har Lönnquist & Co goda kontakter med advokatbyråer i Europa.

Behöver ditt företag juridisk rådgivning är Lönnquist & Co en byrå att lita på.